BDDK’den tasarruf finansman şirketleriyle ilgili düzenleme

Konuya ilişkin BDDK’den yapılan açıklamada, tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini daha sağlıklı ve risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde sürdürebilmeleri ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini teminen ilgili değişikliğin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterilere yapılacak olan tahsisat ödemelerinde gecikmeye mahal verilmemesini teminen ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmede kararlaştırılan şartlar saklı kalmak kaydıyla tahsisat ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik düzenleme yapıldığı ve söz konusu süreye ilişkin olarak Kurul’a değişiklik yapma yetkisi verildiği bildirildi.

Müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla müşteriye bir defaya mahsus olmak üzere tasarruf finansman sözleşmesinin konusunu değiştirme talebinde bulunma hakkı tanındığı belirtilen açıklamada, “Yüksek tutarlı sözleşmeler için alt sınır finansman konusuna göre farklılaştırılmak suretiyle artırılmış ve ayrıca Kurul tarafından farklı bir oran öngörülmedikçe bu sınırın her sene yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılacağı düzenlenmiştir.” bilgisi verildi.

“UYUM SAĞLAMA KONUSUNDA GEÇİŞ SÜRECİ TANINMIŞTIR”

Finansman sınırlamalarına ilişkin oranın arttırıldığı ve ihtiyaç olması halinde Kurul’a söz konusu sınırlamaları değiştirme veya bu konuda ilave sınırlamalar getirme, gerekli gördüğü hallerde bu sınırlamaları şirket bazında artırma ve farklılaştırma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, hisseleri borsada işlem gören tasarruf finansman şirketlerinin pay edinim ve devirlerinde bankalar için uygulanan usul ve esasların kıyasen uygulanacağının düzenlendiği kaydedildi.

Risk yönetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ilerleyen dönemde Kurul tarafından düzenleneceğinin hükme bağlandığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Şirketlerin emin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üstlendikleri risklerin izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi için risk grubu tanımı yapılmış ve buna ilaveten risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla şirketlerin, risk gruplarına ve kendinin dahil olduğu risk grubu ile mensuplarına sağlayabileceği finansmanlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, şirketlere, risk grubu ve mensuplara ilişkin yeni getirilen sınırlamalara uyum sağlama konusunda geçiş süreci tanınmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x