Reel Kesim Güven Endeksi kasımda 3,1 puan azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1760 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE, kasımda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalarak 100,2 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine seyir güçlendi.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 61,2’ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir miktar güçlenirken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir miktar zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 61,2 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,8’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1‘e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 78,1‘e yükseldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x